בונים את התשתית להצלחת העסק המשפחתי

הזנקת העסק המשפחתי בעשור הראשון לפעילותו, באמצעות פתרונות הרותמים את הדינמיקה המשפחתית למען העשייה העסקית.

לעשור הראשון בחייו של העסק יש השפעה מכרעת על האופן בו הוא יתפקד בהמשך: האם הוא יאבק כדי לשרוד, או ייהנה משגשוג רב שנים? בשנים שבהן העסק בונה את זהותו ואת התשתיות שיבטיחו את קיומו, הוא חשוף לסכנות ולאתגרים הנוצרים כאשר המטען המשפחתי פוגש שיקולים עסקיים-רציונאליים. מפגש זה עלול להוליד החלטות שאינן מיטיבות עם העסק, כמו למשל שיבוץ בני משפחה לתפקידים שאינם תואמים את כישוריהם.

על מנת לרתום את המחויבות המשפחתית למען הצלחת העסק, פיתחתי את אסטרטגיית "להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש":  
גישה ייחודית החותרת למקסום ביצועי העסק בעשור הראשון לפעילותו, באמצעות עבודה על הציר שנע בין היחיד לבין ה- יחד. הגישה מסנכרנת בין הממד העסקי לממד המשפחתי, באמצעות 3 פתרונות: ליווי אישי, סדנאות והרצאות.

הליווי האישי

חיבור המרקם המשפחתי לעשייה העסקית,  במסגרת ליווי אישי עם ענבל מבס, המטמיע את 3 שלבי מפתח של אסטרטגיית להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש: בשלב הראשון אמפה את המצב הקיים באמצעות אבחון משפחתי ועסקי. בשלב השני אבנה תכנית עבודה מקיפה. בשלב השלישי ניישם את התכנית בשטח, תוך הקניית מיומנויות אישיות ומקצועיות ובאמצעות שיפור מערכות היחסים בין הנפשות הפועלות בעסק המשפחתי.

הליווי אישי של ענבל מבס מותאם לצרכים העסקיים המשפחתיים ומתבצע על פי רוב במספר רבדים, שבהם פגישות אישיות, עבודה עם צוותים, ייעוץ עסקי לשיפור ביצועים ושיפור מיומנויות אישיות וניהוליות.

למי מיועד תהליך הליווי?

  • עסקים קיימים – הרוצים לרתום את ההתנהלות והתשתיות הקיימות למען הצלחת העסק.
  • עסקים בהתהוות – הרוצים מבעוד מועד לבנות את העסק בצורה בריאה, ברמה העסקית והמשפחתית.

סדנאות מעשיות

מתן כלים לטיוב ההתנהלות של העסק המשפחתי במסגרת סדנה הנתפרת בהתאם לצרכי החברה, ומתייחסת למגוון היבטים, לרבות:
איך מבצעים תיאום ציפיות בעסק המשפחתי? מתן כלים להגדרת תפקידים ולצמצום פערים בין התפקוד הרצוי לתפקוד המצוי.

  • איך לנהל תקשורת עסקית כאשר בני המשפחה מעורבים רגשית?
  • כלים לזיהוי סגנונות התקשורת של בני המשפחה, תוך הבנת הגורמים שמניעים את הצד השני.
  • בניית חזון עסקי ומשפחתי – איך יוצרים חזון עסקי משותף, שיעניק ביטוי לחזון הפרטני של כל אחד מבני המשפחה העובדים בעסק?
  • אופטימיזציה עסקית במסגרת המשפחתית – חידוד תהליכי השיווק והמכירה, יצירת תהליכי עבודה אפקטיביים, כלים לבניית תזרים ועוד.

הרצאות העשרה 

נועדו להאיר תהליכים והתנהלויות בעסק המשפחתי, מזוויות פחות מוכרות. העיסוק בזוויות אלה מספק נקודת מבט רחבה יותר על המתרחש בעסק המשפחתי, ומעניק כלים יישומיים לעובדים והמנהלים בהתאם לנושא ההרצאה הנבחר.

בין נושאים ההרצאות:

  • המורכבות של עסקים משפחתיים 
  • כללים לניהול והתנהלות עסקים משפחתיים 
  • ציר היחיד והיחד בארגונים משפחתיים 
  • ניהול זמן והתנהלות אפקטיבית

להצלחת העסק המשפחתי: