חברות וארגונים - ברמת הארגון

ישנם שלבים בחיי הארגון בהם יש צורך לעשות שינוי במבנה ותהליכי העבודה בארגון כולו או במחלקות ספציפיות בארגון.
במצבים אלה מומלץ ונחוץ להיעזר בגורם מקצועי לשם בחינה אמיתית ועמוקה של המצב הקיים והגדרת המבנה הארגוני החדש.

למטרה זו פיתחתי את אסטרטגיית "להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש" לעסקים:

1

שלב ראשון: להעריך מחדש

אבחון עסקי – מיפוי ההתנהלות העסקית וניתוח הצעדים הנחוצים לצורך שיפור ביצועים, לרבות: הכרת המבנה הארגוני, השירותים והמוצרים, תהליכי השיווק והמכירה, תהליכי העבודה, מבנה ההוצאות וההכנסות, מצב התזרים, הכרת הסביבה העסקית ועוד.

אבחון הון אנושי – הכרות ראשונית עם ההון האנושי של החברה בדגש על אנשי המפתח בארגון, תרבות ארגונית רשמית ולא רשמית, דפוסי התנהלות ועוד.

2

שלב שני – לחשוב מחדש

הגדרת אסטרטגיית הארגון הרצויה ופריטה ל: תחומי עיסוק, תוצרים, מיצוב ומבנה ארגוני – ברמת המאקרו

תהליך עבודה הכולל צוות חשיבה של מקבלי ההחלטות ומסתמך על המלצות השלב הראשון וסיעור מוחות משותף עם מקבלי ההחלטות בחברה ויועצים חיצוניים בתחום – במידת הצורך.

3

שלב שלישי – להתאים מחדש

תרגום האסטרטגיה לרמת המיקרו –  כולל התאמת הגדרות התפקיד לצרכי העסק, איוש המשרות על ידי האנשים הנכונים, שינוי וייעול תהליכי עבודה, שיפור מיומנויות אישיות וניהוליות ושיפור תקשורת ומערכות יחסים בארגון.