מנהלים ובכירים בארגון

ניהול הינו המקצוע הבודד בעולם.

מהמנהל מצופה להיות מקצוען, יעיל, מוביל, מנחה, מכיל, מפתח, מעצים ותוך כדיי גם להביא את הצוות שלו להישגים והיעדים הנדרשים. כל זאת תוך הקרנת ביטחון , רוגע וכריזמה.
על המנהל מופעלים לחצים וציפיות מהכפיפים, מהבכירים, מעצמו ולא פעם אף מבית.

אחת הטכניקות היעילות והבטוחות שיש לעובדים בצוות – החשיבה המשותפת, אינה רווחת בקרב מנהלים ובמקומות מסויימים אף נתפשת כחולשה.
טכניקות ניהול נלמדות ונכתבות על ימין ועל שמאל – ומרוב ההיצע קשה לדעת מהי אסטרטגיית העבודה הרצויה וקשה עוד יותר ליישמה בשטח.
בדיוק עבור אתגרים אלו קיים ליווי מנהלים פרטי.

ארגונים רבים מאפשרים היום למנהלים לקבל ליווי צמוד של מאמן או יועץ עסקי כחלק מכניסה לתפקיד או כחלק מפיתוח המנהל באופן שוטף.
ליווי זה הינו מבורך ! אך חשוב לזכור כי לא פעם הארגון הוא שמגדיר את יעדי התהליך. 
ליווי מנהלים פרטי מנטרל את השפעות הארגון ומהווה תהליך ייחודי המתייחס אל המנהל כאדם.

ליווי מנהלים פרטי נתפר עבור כל מנהל ועל פי צרכיו ומשלב על פי רוב: