עסקים משפחתיים

עסק משפחתי הינו בראש ובראשונה עסק.

מעבר למורכבויות ולאתגרי ניהול ועבודה בעסק – בעסק משפחתי קיים רובד נוסף של מערכות יחסים עמוקות וארוכות ועל כן ליווי עסקים משפחתיים חייב לקחת בחשבון הן את העסק כעסק והן את מערכות היחסים הייחודיות והמורכבויות שלהם.

מחקרים מצביעים כי עסק משפחתי שמנוהל נכון רווחי בכ 14% יותר ביחס לעסק שאינו משפחתי (חוצה קטגוריות).

טעויות שכיחות בעסקים משפחתיים:

מינוי בן משפחה חסר כישורים מתאימים למשל למנהל החשבונות, יכול להוביל לטעויות חשבונאיות גורליות שייפגעו בתזרים ויסכנו את העסק.

פוגעת בתפקוד וגורמת למשימות חשובות ליפול בין הכיסאות.

מקרים שבהם המטען הרגשי של בני המשפחה מקרין על התפקוד העסקי: כאשר אח רוצה "להחזיר" לאחותו בעקבות מריבה בחיים האישיים, הם יתקשו לשתף פעולה בעסק.

ייעצתי לעסק משפחתי, בו האח הצעיר שימש כמנכ"ל  בזמן ששאר האחים התייחסו אליו כמו אל האח הקטן וזלזלו בהחלטותיו, באופן שהקשה על החברה לתפקד.

למשל הכנסת בן משפחה לעסק  בלי לבחון את מידת ההתאמה או קביעת גובה המשכורת עפ"י הרצון של בן המשפחה ולא בהתאם לתפקיד, פוגעים בתפקוד העסק ובביצועיו

הנטייה של בני המשפחה לאמץ זווית ראייה דומה, עלולה ליצור עיוורון לסכנות ולהזדמנויות אפשריות

לעיתים גם ההבנה שמערכות היחסים פוגעות בביצועי העסק המשפחתי, לא מובילה לפתרון: בעסקים משפחתיים רבים ישנה נטייה להותיר את המצב כמו שהוא, בשל החשש להתמודד עם המטען הרגשי הנפיץ. 

באמצעות הניסיון כיועצת עסקית והמומחיות באימון יחסים, פיתחתי אסטרטגיה הרותמת את הדינמיקה המשפחתית למען ההצלחה העסקית בעשור הראשון לחיי העסק: אסטרטגיית להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש

אסטרטגיית להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש מבוססת על 3 שלבי מפתח:

1

שלב ראשון: להעריך מחדש

גם היועץ העסקי הטוב ביותר יתקשה לסייע לעסק המשפחתי לשפר ביצועים, בלי להבין כיצד הדינמיקה העסקית והמשפחתית משפיעות זו על זו. ולכן, כדי להבין אילו חסמים מונעים מהעסק להגדיל את רווחיותו, אבצע בשלב הזה שני אבחונים:

אבחון עסקי – בשלב הזה אמפה את ההתנהלות העסקית ואנתח את הצעדים הנחוצים לצורך שיפור ביצועים, לרבות: הכרת המבנה הארגוני, השירותים והמוצרים, תהליכי השיווק והמכירה, תהליכי העבודה, מבנה ההוצאות וההכנסות, מצב התזרים, הכרת הסביבה העסקית ועוד.

אבחון משפחתי – הכרת הדינמיקה המשפחתית, והשפעתה על ההתנהלות העסקית. בשלב זה אכיר את מבנה המשפחה, אמפה מאפיינים עיקריים במערכות היחסים ואבין מיהם אנשי המפתח המרכזיים המשפיעים על העסק המשפחתי, מבפנים ומבחוץ.

אבחון זה יאפשר לי להבין מהן התפיסות המשפחתיות וכיצד הן משפיעות על העסק ועל הנפשות הפועלות. איך משפיעה למשל האמונה ש"לעסק צריך להכניס את כל בני המשפחה", ללא קשר לכישוריהם? או התפישה שמושכים מהעסק כמה כספים שצריך "כדי לעזור לילד"?

 

2

שלב שני: לחשוב מחדש

כאשר השיקולים העסקיים והמשפחתיים מתנגשים, העסק מתקשה לתפקד. ולכן בשלב זה, אחרי שמיפינו את נקודות החיכוך, אבנה תכנית עבודה מפורטת המגדירה את הפתרונות הדרושים ואת אנשי המפתח עמם נבצע את העבודה, במישור העסקי והמשפחתי.

3

שלב שלישי: להתאים מחדש

בשלב זה נפעיל ליישום התכנית בשטח, כולל התאמת הגדרות התפקידים לצרכי העסק, שינוי וייעול תהליכי עבודה, שיפור מיומנויות אישיות וניהוליות ושיפור מערכות היחסים בין הנפשות הפועלות בעסק המשפחתי.

מתן מענה משולב לצרכים העסקיים ולמניעים המשפחתיים, יאפשר גם לעסק שלכם לבנות תשתית איתנה להצלחה ארוכת טווח.