עסקים משפחתיים

טעויות שכיחות בעסקים משפחתיים:

לעיתים גם ההבנה שמערכות היחסים פוגעות בביצועי העסק המשפחתי, לא מובילה לפתרון: בעסקים משפחתיים רבים ישנה נטייה להותיר את המצב כמו שהוא, בשל החשש להתמודד עם המטען הרגשי הנפיץ. 

באמצעות הניסיון כיועצת עסקית והמומחיות באימון יחסים, פיתחתי אסטרטגיה הרותמת את הדינמיקה המשפחתית למען ההצלחה העסקית בעשור הראשון לחיי העסק: אסטרטגיית להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש.

אסטרטגיית להעריך מחדש, לחשוב מחדש, להתאים מחדש מבוססת על 3 שלבי מפתח:

1

שלב ראשון: להעריך מחדש

גם היועץ העסקי הטוב ביותר יתקשה לסייע לעסק המשפחתי לשפר ביצועים, בלי להבין כיצד הדינמיקה העסקית והמשפחתית משפיעות זו על זו. ולכן, כדי להבין אילו חסמים מונעים מהעסק להגדיל את רווחיותו, אבצע בשלב הזה שני אבחונים:
אבחון עסקי – בשלב הזה אמפה את ההתנהלות העסקית ואנתח את הצעדים הנחוצים לצורך שיפור ביצועים, לרבות: הכרת המבנה הארגוני, השירותים והמוצרים, תהליכי השיווק והמכירה, תהליכי העבודה, מבנה ההוצאות וההכנסות, מצב התזרים, הכרת הסביבה העסקית ועוד.
אבחון משפחתי – הכרת הדינמיקה המשפחתית, והשפעתה על ההתנהלות העסקית. בשלב זה אכיר את מבנה המשפחה, אמפה מאפיינים עיקריים במערכות היחסים ואבין מיהם אנשי המפתח המרכזיים המשפיעים על העסק המשפחתי, מבפנים ומבחוץ.
אבחון זה יאפשר לי להבין מהן התפיסות המשפחתיות וכיצד הן משפיעות על העסק ועל הנפשות הפועלות. איך משפיעה למשל האמונה ש"לעסק צריך להכניס את כל בני המשפחה", ללא קשר לכישוריהם? או התפישה שמושכים מהעסק כמה כספים שצריך "כדי לעזור לילד"?

2

שלב שני: לחשוב מחדש

כאשר השיקולים העסקיים והמשפחתיים מתנגשים, העסק מתקשה לתפקד. ולכן בשלב זה, אחרי שמיפינו את נקודות החיכוך, אבנה תכנית עבודה מפורטת המגדירה את הפתרונות הדרושים ואת אנשי המפתח עמם נבצע את העבודה, במישור העסקי והמשפחתי.

3

שלב שלישי: להתאים מחדש

בשלב זה נפעיל ליישום התכנית בשטח, כולל התאמת הגדרות התפקידים לצרכי העסק, שינוי וייעול תהליכי עבודה, שיפור מיומנויות אישיות וניהוליות ושיפור מערכות היחסים בין הנפשות הפועלות בעסק המשפחתי.

מתן מענה משולב לצרכים העסקיים ולמניעים המשפחתיים, יאפשר גם לעסק שלכם לבנות תשתית איתנה להצלחה ארוכת טווח.

054-6785456

רוטשילד 57 כפר סבא